Kalibrasyon

Kalibrasyonlarımız TÜRKAK belgelidir.

Platin Direnç Termometre
Isıl Çift (Termokupl)
Göstergeli Sıcaklık Ölçer
Sıvılı Cam Termometre
Etüv-Derin Dondurucu-İklim Kabini
Otoklav
Kül Fırını
Sıcaklık Göstergesi-Yazıcısı
Yağ-Su Banyosu
Soğuk Oda
Oda Termometresi
Nem ölçer kalibrasyonu


Manometre KL 1.0 ve üzeri
Vakummetre KL 1.0 ve üzeri
Basınç dönüştürücüleri
Basınç anahtarları

Mezur
Balon
Taksimatlı Büret
Pistonlu Büret(Motor Tahrikli)
Taksimatlı Pipet
Mikro Pipet/Pistonlu Pipet (Motor Tahrikli)
Beher
Erlen
Piknometre
Akışölçer-DIN Kabı

Multimetre
Voltmetre
Ampermetre
Ohmmetre
Osiloskop
RLC Metre
DC/AC kaynak
Sıcaklık kalibratörleri

Refraktometre
İletkenlik Ölçer
Kronometre
PH metre
Takometre
Storoboskop

Rot Ayar Cihazı Kalibrayonu
Far Ayar Cihazı Kalibrasyonu
Klima Gaz Dolum Cihazı Kalibrasyonu
Motor Test Cihazları Kalibrasyonu
Egsoz Gaz Analiz Cihazları Kalibrasyonu